Algemene voorwaarden

Hubla®

Hubla® is een product van Correcta met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 150, 8800 Ledegem, gekend in de kbo onder ondernemingsnummer BE0721.670.201 en vertegenwoordigd door Stien Vandersyppe.

website: hubla.be
mail: stien@hubla.be
tel: +32 497 72 71 12

Inschrijven

Hublaweken / Hublaworkshops

 • Inschrijven kan online. Je kan er ook onmiddellijk en veilig betalen.
 • Ook telefonisch helpen we je graag verder op 0497 72 71 12.
 • Je inschrijving is pas definitief als de betaling rond is en je de bevestiging hebt ontvangen.
 • Ten laatste een maand voor aanvang van de gekozen formule, ontvang je de laatste praktische richtlijnen

Taalatelier

Bij inschrijven verklaar je je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Prijzen en en financiële tussenkomst

Hublaweken / Hublaworkshops

De geafficheerde prijs is een vaste prijs en omvat alle kosten (begeleiding, uitstappen, accomodatie, materiaal, verzekeringen, opvang)

 • Vroegboekkorting
 • Korting bij inschrijven van meerdere leden van hetzelfde gezin
 • Het bedrag wordt in 1 keer geïnd
 • Deelnemers jonger dan 12 jaar ontvangen een fiscaal attest van € 13,70 / € 11,20 per dag. Dit attest kan je na afloop van het kamp downloaden via je persoonlijk profiel.
 • Contacteer je mutualiteit voor een eventuele tussenkomst

Annulatie en afwezigheden

Hublaweken / Hublaworkshops

Annulatie door Hubla®

Het liefste wat we doen, is talige activiteiten organiseren. Indien Hubla ® – door overmacht – een kamp dient te annuleren, betalen wij het inschrijvingsgeld integraal terug.
Hublaworkshops gaan door vanaf 3 deelnemers.

Annulatie door de deelnemer

Wanneer de klant minstens 1 maand voor aanvang van het kamp de deelname annuleert, kan het inschrijvingsgeld worden omgezet in een voucher voor een volgende deelname aan een Hublaweek of – workshop. Er worden geen annulatiekosten gerekend.

Wens je een terugbetaling, dan dien je rekening te houden met volgend kosten:

 • tot 3 maanden voor aanvang: administratiekost van € 30 voor Hublaweken en € 15 voor Hublaworkshops
 • 1 tot 2 maanden voor aanvang: 50% van het inschrijvingsbedrag
 • Minder dan 1 maand voor aanvang: geen terugbetaling mogelijk

Wanneer je kind tijdens de Hublaweek afwezig is door ziekte of onvoorziene omstandigheden, vragen wij jou uitdrukkelijk ons daarvan op de hoogt te stellen.

Taalatelier

Het taalatelier gaat door vanaf 3 deelnemers. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een bepaald tijdsblok, wordt er voor de best passende oplossing gekeken. 

Indien je kind uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn tijdens een les in het Taalatelier door ziekte of onvoorziene omstandigheden, vragen wij jou uitdrukkelijk ons daarvan op de hoogt te stellen. Zo kunnen wij de nodige maatregelen nemen

 • Een gemiste les tijdens een Taalatelier kan niet worden terugbetaald.
 • Een privéles kan worden uitgesteld of geannuleerd indien je ons daarvan tijdig verwittigt.

Verzekeringen

In de prijs is een verzkering lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid opgenomen. Ziekte, diefstal en materiële schade zijn niet inbegrepen.